Startsida   |   Miljöpolicy   |   Kontakt   |   Karta

Nytt textblock

Miljöpolicy

E Lindqvist Åkeri AB skall utifrån egna resurser och förutsättningar i sina olika verksamheter som grusframställning, entreprenad och transportuppdrag, blästring, måleri och verkstadsarbeten, arbeta med ständiga miljöförbättringar och förebygga miljöföroreningar.

Luftföroreningar och energiförbrukning från maskiner, kemikalieanvändning i bläster och verkstad samt avfall från främst verkstad är det som mest påverkar miljön i vår verksamhet.

Företaget skall använda bästa möjliga teknik och följa tillämpliga miljölagar, föreskrifter och kundkrav.

Detta skall vi göra bl.a. genom att: